سرور مجازی آلمان

پیشنهاد ویژه 200 گیگ 0 موجود است

دو هسته پردازنده
چهار گیگ رم
دویست گیگ هارد
دو ترابایت پهنای باند ماهانه

Hetzner 256 0 موجود است

20 GB Web Space

Unlimited MonthlyTraffic

256 MB RAM

1 IP

Hetzner 512 0 موجود است

15 GB Web Space

Unlimited MonthlyTraffic

512 MB RAM

1 IP

Hetzner 1024

20 GB Web Space

Unlimited MonthlyTraffic

1024 MB RAM

1 IP

Hetzner 2048

30 GB Web Space

Unlimited MonthlyTraffic

2048 MB RAM

1 IP

Hetzner 4096

60 GB Web Space

Unlimited MonthlyTraffic

4096 MB RAM

1 IP

Hetzner 8 GIG

60 GB Web Space

Unlimited MonthlyTraffic

4096 MB RAM

1 IP