همانگونه که استحضار دارید سرویس های ثبت دامنه و هزینه های نگهداری سرورها به صورت ارزی پرداخت میشود و با نوسانات آن ، کم و زیاد می گردند. هم اکنون به دلیل کاهش قیمت ارز در کشور توانسته ایم قیمت سرویس های وابسته به ارز را کاهش دهیم تا گامی دیگر جهت افزایش رضایت کاربران برداریم.

امیدواریم این کاهش قیمت در آینده نیز مسمتر باشد و توان خرید ملت غیور ایران روز افزون گردد.

 Lunes, Deciembre 17, 2018

« Atrás